Et museum utenom det vanlige

Norsk Radio og Fjernsynsmuseum

En unik opplevelse

Norsk Radiomuseum.
Radioens betydning i tidsperioden 1930 til 1960 er en viktig del av vår kulturhistorie, og for de generasjonene som opplevde dette er minnene mange. Det var en periode hvor fantasien og kreativiteten fikk gode arbeidsvilkår. I denne perioden var samlingsstundene rundt radioapparatene en viktig del av dagliglivet. Etter at TV’n gjorde sitt inntog i 1960 ble mye forandret både med hensyn til det sosiale mønsteret, men også rundt evnen til å fantasere.

Norsk Radiomuseum i Selbu har tatt for seg radiohistorien fra 1890 og frem til 1980 og viser både tidsbilder, musikk og radioprogram fra de forskjellige periodene.

Det er i hovedsak konsentrert rundt produksjonen i Norge og spesielt blant de største

Norsk Radiomuseum har også en kafe med alle rettigheter slik at man kombinerer opplevelsen med bidrag fra god mat og god drikke.

Museets fasiliteter er totalt på ca. 700 m2 og det finnes intet i Norge som er oppbygd på samme måte.